Bomen hebben in de wereldculturen zo’n centrale plaats ingenomen dat één centraal symbool, de Levensboom, in oude kunstwerken in bijna alle uithoeken van de wereld opduikt. Wat stelt de Boom des Levens precies voor? Het antwoord is veelvoudig! Laten we hieronder eens kijken hoe de Levensboom is ontstaan en wat het betekent, en ook hoe je het ten goede kunt gebruiken in je leven.

Geschiedenis van het symbool van de Levensboom
De Levensboom heeft ontelbare oude wortels, vergelijkbaar met de fysieke wortels van de Boom zelf. Archeologen hebben dit symbool gelokaliseerd in Turkije en het gedateerd op 7000 v. Chr.; evenzo duikt het op in de Acadische cultuur rond 3000 v. Chr.

Dit symbool komt ook voor in de oude Keltische cultuur; zij noemden de boom crann bethadh in hun taal. De Kelten vereerden bomen zeer; wanneer zij bijvoorbeeld een veld ontgonnen, lieten zij op rituele wijze één enkele boom in het midden staan. Generaties mensen gebruikten dan de beschutting van deze boom om bijeenkomsten en ceremonies te houden. De Keltische bevolking geloofde inderdaad dat bomen wijze, mystieke levende wezens waren, en hun grote achting voor de natuur bracht hen ertoe bomen als symbolen in hun cultuur te gebruiken.

Keltische levensboom
Keltische levensboom
Tenslotte heeft ook het Christendom elementen van de Boom des Levens behouden, zoals het Boek Genesis het symbool noemt als de boom die groeit in de Hof van Eden.

Tot op de dag van vandaag staat er in Bahrein een 400 jaar oude boom die over de hele wereld bekend staat als de “Boom des Levens”. Velen geloven dat deze boom op de oorspronkelijke plaats van de Hof van Eden staat.

Boom van het leven Bahrein
Levensboom in Bahrein
Elf dingen waar de Levensboom voor staat
Levensboom

1. Eenheid en Verbinding
Als je naar het symbool van de Levensboom kijkt, zie je hoe de diepe wortels in alle richtingen uitwaaieren, terwijl tegelijkertijd de takken volgens hetzelfde patroon naar boven reiken. Dit symboliseert de manier waarop jij, en alle levende wezens, verbonden zijn met zowel Moeder Aarde als het Universum.

Onze fysieke lichamen hebben de Aarde nodig om ons te voeden, terwijl tegelijkertijd onze zielen uit het Universum (of Bron) voortkomen en daarnaar zullen terugkeren zodra onze lichamen vergaan. Evenzo zijn we via het Universum niet afgescheiden; we zijn met alle dingen verbonden.

2. Familie en voorgeslacht
Let op de manier waarop de Levensboom een grote stamboom voorstelt. Stel jezelf voor als de stam van de boom – een enkelvoudige eenheid. Als je al je overgrootouders in kaart zou brengen, tientallen generaties terug, zou je stamboom er uiteindelijk uitzien als een enorme Levensboom, die de honderden mensen vertegenwoordigt die samenkwamen om jou te creëren. Het is diepzinnig, als je erover nadenkt!

3. Zelfgroei
Stormen zorgen ervoor dat bomen dieper wortelen

De sterkste bomen ter wereld – zoals de levende Levensboom in Bahrein – hebben de meest turbulente stormen doorstaan, en in feite hebben deze stormen de bomen sterker gemaakt.

De wortels van bomen reiken ver onder de grond, niet alleen om water te zoeken, maar ook om de boom stevig in de grond te verankeren in geval van hevige wind. Dit verklaart waarom de Boom des Levens staat voor persoonlijke groei: hoe sterker de storm, hoe sterker de boom.

4. Voorspoed
De oude Kelten wisten heel goed dat die grote bomen die midden op hun velden stonden, hun crann bethadh, niet alleen een verzamelplaats boden, maar ook voeding en schaduw, en een schuilplaats voor vogels en andere dieren.

Zij erkenden dat bomen hun volk in staat stelden welvarend te zijn, en dat zonder bomen het menselijk leven niet kon gedijen. Hun Boom des Levens symboliseert dus ook alle voeding en voorspoed die bomen aan de mensen en aan de aarde verschaffen.

5. Geaardheid
De boom heeft wortels in de grond maar reikt tot in de hemel.

Vergelijkbaar met de “zelfgroei” symboliek van de Levensboom, heeft de betekenis van geaardheid te maken met de schijnbaar oneindige wortels van de boom. Wetenschappelijk weten we dat hoe dieper de wortels van een boom reiken, hoe beter ze bestand zijn tegen barre weersomstandigheden.

Op dezelfde manier moeten wij mensen ons aarden met eerbied voor de Aarde en voor ons fysieke lichaam. Door dit te doen, versterken we onze wortelchakra’s en cultiveren we een gevoel van stabiliteit, zodat we standvastig kunnen leven, ongeacht wat het leven ons brengt.

7. Levenscyclus
Door hun verering voor hun eigen grote bomen zijn de Kelten de levenscyclus van een boom door de seizoenen heen gaan zien als een ontzagwekkende geboorte-dood-wedergeboorte-cyclus. Dit staat voor een paar dingen: allereerst gaan we als mensen allemaal door perioden van persoonlijke groei waarin we het gevoel hebben dat alles waarmee we ons identificeren “sterft”, om aan de andere kant van deze ego-dood een gevoel van hernieuwde hoop en vertrouwen te vinden.

Natuurlijk vertegenwoordigt deze levenscyclus ook de fysieke menselijke cyclus van geboorte, dood, en dan, als je ervoor kiest om erin te geloven, “wedergeboorte” in de vorm van reïncarnatie of een nieuw leven in de Geest Wereld. De Boom des Levens kan ook deze oneindige onsterfelijkheid voorstellen – denk aan hoe bomen zaden voortbrengen, die nieuwe bomen creëren, zelfs nadat de oorspronkelijke boom is gestorven.

8. Aanpassingsvermogen
Als je een boom laat groeien op een schaduwrijke plek, zul je merken dat zijn bladeren naar de zon toe draaien. Als een voorwerp de groei van een boom in de weg staat, zal de boom er omheen groeien. Dit is de reden waarom geen twee bomen hetzelfde zijn.

Denk er eens over na: als elke boom in dezelfde, uniforme vorm zou moeten groeien, zouden de meeste bomen niet overleven, want bomen moeten zich kunnen aanpassen om te kunnen gedijen. Jij, als mens, zult niet gedijen als je te rigide bent in je verwachtingen van het leven – net als een boom.

9. Wijsheid/Hogere Intelligentie
Deze specifieke betekenis van de Levensboom brengt ons terug naar de Kelten; ook deze cultuur geloofde dat bomen wijze, mystieke wezens waren. Hun cultuur waardeerde de wijsheid van de bomen zeer, en zo werd hun Levensboom een symbool van een intelligentie die groter is dan de onze.

10. Individualiteit
Geen twee bomen zijn gelijk. Net als mensen heeft elke boom unieke groei-, moeilijkheden- en omgevingsfactoren doorgemaakt. Zo kan de Levensboom ook uw prachtige uniciteit vertegenwoordigen; u, uw afkomst, uw unieke opvoeding, evenals uw voorkeuren, antipathieën, ervaringen, en een heel universum van andere aspecten, zijn niet helemaal te vergelijken met enig ander mens in de wereld.

11. Overvloed
Als het herfst wordt, zijn bomen niet bang om hun bladeren te verliezen. Ze houden zich niet vast aan de bladeren in de vrees dat er nooit nieuwe zullen groeien. Geregeerd door de liefdevolle wijsheid van de Aarde, laten bomen elke herfst gracieus hun bladeren los en ontbloten zichzelf voor de winter in het volle vertrouwen dat er in de lente weer nieuwe bladeren zullen groeien.

Als zodanig kan de Levensboom ons leren dat overvloed overal om ons heen is, en dat we onze bezittingen niet hoeven op te potten uit angst voor verlies.

Hoe gebruik je de Levensboom om geluk en overvloed op te roepen
Als je je kunt vinden in de talloze spirituele voorstellingen van de Levensboom, zul je er waarschijnlijk baat bij hebben om het symbool op de een of andere manier te dragen of te laten zien. Het dagelijks zien van de Levensboom kan je herinneren aan zijn prachtige, oneindige betekenis, wat je vibratie kan verhogen en positiviteit naar je toe kan trekken.

Draag het als sieraad
Boom van het leven hanger
Boom van het leven hanger
Zoek op elke online ambachtelijke marktplaats naar “Tree of Life sieraden”, en je zult een groot aantal prachtige ontwerpen zien in de vorm van kettingen, armbanden, oorbellen en ringen. Je lichaam sieren met dit prachtige symbool is een eerbiedige manier om jezelf te herinneren aan je eeuwige natuur, evenals de warmte, liefde en overvloed van het universum.

Versier er je huis mee
Levensboom – Wall Art
Levensboom – Wanddecoratie
Of je nu de voorkeur geeft aan iets groots, zoals een wandkleed, of iets kleins, zoals een balieornament, de Levensboom kan een tweeledig doel dienen door zowel je huis te verfraaien als de vibratie ervan te verhogen.

Samengevat:
Sommigen zullen zeggen dat de Levensboom het krachtigste spirituele symbool is dat er bestaat – en daar hebben ze een goed punt. Bomen leren ons talloze spirituele lessen zoals veerkracht, overgave en een overvloedige mindset, om nog maar te zwijgen van de vrede die we voelen door in de buurt van deze wijze wezens te zijn.